Dječji vrtić Brezovica

Javni arhitektonsko-urbanistički natječaj 

LOKACIJAZagreb
AUTORPROSTOR & JA d.o.o.
Aleksandar Matijašević
Dino Mišković
Marina Šaić
GODINA PROJEKTA2020.
FAZAnatječajno rješenje