Gradska tržnica Zadar

arhitektonsko – urbanističko uređenje gradske tržnice u Zadru 

LOKACIJAZadar
AUTORTatjana Barišić Antolić
Aleksandar Matijašević
Dino Mišković
Sabina Pleše
Andrea Zlonoga
GODINA PROJEKTA2016.
FAZAnatječaj