Gradska tržnica Zadar

arhitektonsko – urbanističko uređenje gradske tržnice u Zadru

LOKACIJA Zadar
AUTOR Tatjana Barišić Antolić
Aleksandar Matijašević
Dino Mišković
Sabina Pleše
Andrea Zlonoga
GODINA PROJEKTA 2016.
FAZA natječaj