Hostel B

Interijer hostela Bajlo u Zadru 

LOKACIJAZadar
AUTORPROSTOR & JA d.o.o.
Aleksandar Matijašević
Dino Mišković
GODINA PROJEKTA2018.
GODINA REALIZACIJE2019.
FAZAprojekt interijera / nadzor izvedbe