Interpretacijski centar Segestika

Arhitektonsko – urbanističko uređenje Interpretacijskog centra Segestika

prvonagrađeni rad 

LOKACIJA Sisak
AUTOR Sara Jurinčić
Aleksandar Matijašević
Dino Mišković
Tatjana Barišić Antolić
GODINA PROJEKTA 2018.
FAZA natječaj / 1. nagrada