Interpretacijski centar Segestika

Arhitektonsko – urbanističko uređenje Interpretacijskog centra Segestika

prvonagrađeni rad 

LOKACIJASisak
AUTORSara Jurinčić
Aleksandar Matijašević
Dino Mišković
Tatjana Barišić Antolić
GODINA PROJEKTA2018.
FAZAnatječaj / 1. nagrada