Kuća D

Obiteljska kuća

LOKACIJA Zadar
AUTOR PROSTOR & JA d.o.o.
Aleksandar Matijašević
Dino Mišković
GODINA PROJEKTA 2018.
FAZA idejno rješenje / glavni projekt