Kuća D

Obiteljska kuća

LOKACIJAZadar
AUTORPROSTOR & JA d.o.o.
Aleksandar Matijašević
Dino Mišković
GODINA PROJEKTA2018.
FAZAidejno rješenje / glavni projekt