Kuća G

Obiteljska kuća

LOKACIJAZadar
AUTORPROSTOR & JA d.o.o.
Aleksandar Matijašević
Dino Mišković
Andrea Zlonoga
GODINA PROJEKTA2017.
GODINA IZVEDBE2018.
FAZAidejno rješenje / glavni projekt / izvedba