Mostine

izrada arhitektonskih vizualizacija za pogon Mostine – Parkovi i nasadi

LOKACIJA Split
AUTOR XYZ d.o.o.
GODINA PROJEKTA 2017.
FAZA arhitektonske vizualizacije