RKC

Kulturni centar

LOKACIJA Sisak
AUTOR PROSTOR & JA d.o.o.
Aleksandar Matijašević
Dino Mišković
Marko Blažević, stud. arh.
GODINA PROJEKTA 2018.
FAZA idejno rješenje / glavni projekt / izvedbeni projekt