RKC

Kulturni centar 

LOKACIJASisak
AUTORPROSTOR & JA d.o.o.
Aleksandar Matijašević
Dino Mišković
Marko Blažević, stud. arh.
GODINA PROJEKTA2018.
FAZAidejno rješenje