RKC

Kulturni centar 

LOKACIJA Sisak
AUTOR PROSTOR & JA d.o.o.
Aleksandar Matijašević
Dino Mišković
Marko Blažević, stud. arh.
GODINA PROJEKTA 2018.
FAZA idejno rješenje