Stan K

adaptacija tavanskog prostora

LOKACIJAZadar
AUTORPROSTOR & JA d.o.o.
Aleksandar Matijašević
Dino Mišković
GODINA PROJEKTA2017.
GODINA IZVEDBE2017.
FAZAprojekt interijera