Stan K

adaptacija tavanskog prostora

LOKACIJA Zadar
AUTOR PROSTOR & JA d.o.o.
Aleksandar Matijašević
Dino Mišković
GODINA PROJEKTA 2017.
GODINA IZVEDBE 2017.
FAZA projekt interijera