Stan MD

adaptacija stana

LOKACIJASveti Filip i Jakov
AUTORFUNDAMENTI d.o.o.
PROSTOR & JA d.o.o.
GODINA PROJEKTA2017.
GODINA IZVEDBE2018.
FAZAprojekt interijera