Zgrada E

Stambene zgrade 

LOKACIJASveti Filip i Jakov
AUTORSara Jurinčić
Aleksandar Matijašević
Dino Mišković
GODINA PROJEKTA2020.
FAZAidejno rješenje / glavni projekt