Kuća G2

Stambene zgrade 

LOKACIJAVrana
AUTORSara Jurinčić
Aleksandar Matijašević
Dino Mišković
GODINA PROJEKTA2019. – 2020.
FAZAidejno rješenje / glavni projekt