Seosko domaćinstvo U

rekonstrukcija / obnova starih seoskih kamenih kuća

LOKACIJA Lišane Tinjske
AUTOR PROSTOR & JA d.o.o.
Aleksandar Matijašević
Dino Mišković
GODINA PROJEKTA 2017.
GODINA REALIZACIJE 2018.
FAZA idejno rješenje / izvedba