Seosko domaćinstvo U

rekonstrukcija / obnova starih seoskih kamenih kuća

LOKACIJALišane Tinjske
AUTORPROSTOR & JA d.o.o.
Aleksandar Matijašević
Dino Mišković
GODINA PROJEKTA2017.
GODINA REALIZACIJE2018.
FAZAidejno rješenje / izvedba